خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 70583
شماره مدرک : ۶۰۲۴۹۳
شماره راهنما : ۲۱/ الف
عنوان : [پایان نامه]بررسی مواد سفید کننده داخل تاجی CP) ، HP، پربورات سدیم ،پربورات سدیم + (HP روی تغییرات ساختار سطحی و توزیع عنصری سمان CEM Cement کاملا ست شده (مطالعه میکروسکوپ الکترونی
نویسنده : / عالم زاده، يلدا
استاد راهنما : محمد سميعي، مريم جاناني
استاد مشاور : محمود بهاري
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دانشكده دندانپزشكي
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دكتراي عمومي
رشته تحصیلی : دندانپزشكي
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
نمره دانشجویی : تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۶/۹؛ نمره: ۲۰
صفحه شمار : ۶۱ص،+ ۱ سي - دي
چکيده : محصولات بليچينگ با مكانيسم اكسيدكنندگي به عنوان يك ماده شيميايي ميتوانند اثرات جانبي بر روي بافتهاي نرم و سخت و مواد ترميمي موجود درحفره دهان داشته باشند. هدف از مطالعه حاضرارزيابي تغییرات ساختار سطحی و توزیع عنصری CEM(calcium enriched mixture)کاملا سفت شده پس از کاربرد مواد سفید کننده تجاری (کاربامید پراکساید 35%، هیدروژن پراکساید 40%، پربورات سدیم و هیدروژن پراکساید30% + پربورات سدیم)می باشد.روش کاردراين مطالعه آزمايشگاهي تعداد 25 عدد نمونه CEM کاملا سفت شده در برش هایی به ابعاد (mm24×4) تهیه گردید. نمونه ها بطور تصادفی در 4 گروه با روشهاي آماده سازي به شرح زيرقرار گرفتند. گروه کنترل روی سمان کاملا سفت شده بدون ماده بلیچینگ، گروه کارباماید پراکسید 35% به مدت 60-30 دقیقه با فواصل 4 بار روی سمان کاملا سفت شده ، گروه هیدروژن پراکسید 40% به مدت 20-15 دقیقه با فواصل 3 بار روی سمان کاملا سفت شده، گروه پربورات سدیم به مدت 4 بار در فاصله زمانی 3 روز روی سمان کاملا سفت شدهو گروه پربورات سدیم +هیدروژن پراکسیدبه مدت 4 بار در فاصله زمانی 3 روز روی سمان کاملا سفت شده. نمونه ها جهت ارزیابی توزیع عنصری و تعیین تغییرات مواد سازندهCEM cementتوسط ميكروسكوپ الكتروني بررسی شدند. پس از جمع آوري داده ها ، جهت آناليزآماری،ازآزمونهایی با سطح آماری p<0.05 استفاده شد.یافته هانتایج نشان داد که توزیع عنصری سمان CEM cementدر کارباماید پراکساید و هیدروژن پراکساید بجز در عنصر سیلیسیم (p<0.05) در سایر عناصر (اکسیژن، سدیم، کلسیم و کربن) مشابه هم هستند. همچنین این مواد بلیچ کننده از نظر اکسیژن و کربن بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل (p<0.05) و از نظر کلسیم کمتر از گروه کنترل(p<0.05) است. میزان سدیم نیز مشابه با کنترل است .پربورات سدیم از نظر اکسیژن و سدیم بطور معنی داری بیشترین مقادیر(p<0.05) و از نظر کلسیم، کربن و سیلسیم کمترین مقادیر (p<0.05) را در بین 4 نوع ماده بلیچ کننده داشت. گروه پربورات سدیم + هیدروژن پراکسید خواصی مشابه با گروه بلیچ شده با پربورات سدیم داردنتیجه گیریتوزیع عنصری سمان CEM cement کاملا ست شده، تحت تاثیر پربورات سدیم و پربورات سدیم + هیدروژن پراکساید متفاوت از کاربامید پراکساید و هیدروژن پراکساید می باشد.
موضوع : ‏ ‏‏‏‏اندودانتیکس
: Endodontics
توصیفگر : CEM cement,SEM,EDX,،مواد بلیچینگ
شناسه افزوده : استاد راهنماسميعي، محمد
: استاد راهنماجاناني، مريم
: استاد مشاوربهاري، محمود
: استاد داورشاهي، شهريار
: استاد داورياوري، حميدرضا
: استاد داوراسكندري نژاد، مهسا
: استاد داورقاسمي، نگين
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)