خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 70606
شماره مدرک : ۶۰۲۵۰۲
شماره راهنما : ۳۶/الف
سرشناسه : پديدآورمعینیان، آیدا
عنوان : [پایان نامه]ارزیابی Film thickness و خاصیت آنتی باکتریال Mineral trioxide aggregate(MTA) مخلوط شده با پروپیلن گلیکول (PG) به عنوان سیلر درفواصل زمانی مختلف
نویسنده : / معينيان، آيدا
استاد راهنما : امين سالم ميلاني
استاد مشاور : محمدحسين سروش برحقي
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دانشكده دنداپزشكي
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دكتراي عمومي
رشته تحصیلی : دندانپزشكي
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نمره دانشجویی : تاريخ تصويب: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵؛ نمره: ۱۷/۹۹
صفحه شمار : ۴۰ص،+ ۱ سي - دي
چکيده : هدف این مطالعه بررسی میزان film thickness و خاصیت آنتی باکتریال MTA-PG به عنوان سیلر درمقایسه باMTAfillapex و سیلر AH26بود.مواد و روش ها:برای ارزیابی خاصیت آنتی باکتریال از تست تماس مستقیم (DCT) استفاده شد. از8میکروتیوب استریل به حجم 1.5ml برای بررسی سیلرها در حالت fresh استفاده شد به اندازه 4/1 حجم میکروتیوپ ها توسط سیلرهای freshپوشانده شدند و بعد از 20 دقیقه، 10µl از سوسپانسیون باکتری(E.faecalis (ATCC 29212 بر سطح هر کدام از سیلرهای ته میکروتیوبها اضافه شد و میکروتیوبها به مدت 1 ساعت انکوبه شدند. در مرحله بعد سیلرهای داخل میکروتیوب ها در 500µl از محیط کشت BHI broth غوطه ور شدند در نهایت بعد از 10دقیقه و 1 ساعت ، 10µl از محلولهای موجود در هر یک از میکروتیوبها به محیط کشت BHI آگار منتقل شدند و پس از 24 ساعت انکوباسیونمیانگین تعداد کلنی باکتری ها(CFU) در پلیت ها تعیین گردیدند.برای بررسی خاصیت آنتی باکتریال مواد در حالت Setنیز دقیقا همان روش با این تفاوت که دراین حالت، سوسپانسیون باکتریائی پس از 72 ساعت روی مواد مورد آزمایش قرار داده شد.اندازه گیری Film thickness هم براساس پروتکل ISO 6876/2012صورت گرفت .از روش های آماری توصیفی (میانگین ±انحرافمعيار) وآزمون طرح اندازه گیریهای مکرر استفاده شد.یافته ها: میانگین شمارش کلنی(CFU) در گروه AH26به طور معنی داری بیشتر از دو گروه دیگر بود(001/0 (p <ولی بین میانگین CFU در دو گروه MTA- PGو MTA- Fillapex تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت. (p >0.05).نتایج آزمون two independent sample t-test برای مقایسهCFU در گروه AH26نشان داد و میانگین CFU در گروه AH26 در حالت Set یک ساعت بعد از تماس بصورت معنی داری بیشتر از میانگین آن ده دقیقه بعد از تماس است. ( p=0.006)نتیجه گیری:سیلر MTA fillapex و سیلر MTA – PG چه در حالت fresh و چه در حالتset72ساعت خاصیت آنتی باکتریال کامل نسبت بهE.faecalis داشتند.خاصیت آنتی باکتریال سیلر AH26 در حالت fresh به طور قابل توجهی بیشتر از حالت set72ساعت بود.Film thickness سیلر MTA – PG و سیلر MTA fillapex به طور قابل توجهی کمتر از سیلر AH26بود.
موضوع : ‏ ‏‏‏‏اندودانتیکس
: Endodontics
توصیفگر : پروپیلن گلیکول , MTA,FilmThickness,Direct contact test (DCT)
شناسه افزوده : استاد راهنماسالم ميلاني، امين
: استاد مشاورسروش، محمدحسين
: استاد داورياوري، حميدرضا
: استاد داورزند، وحيد
: استاد داورفروغ ريحاني، محمد
: استاد داورعباسي، تيمور
: استاد داورجعفري، فرناز
: استاد داورقاسمي، نگين
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)