نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پرستاری ( ۲۷۷ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
الف.عنوان ( ۵۲۵ )
عنوان ( ۳۲۸ )
ب.عنوان ( ۲۱۱ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
جامعه نگر ( ۱۱۵۷ )
اندیشه رفیع ( ۱۰۸۷ )
ارجمند ( ۸۱۹ )
بشری ( ۴۹۱ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
گروه معارف ( ۵۴۰۱ )
بیشتر...
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۴۱۳۱۱ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۱۳۱۱ رکورد از ۱۰۲۸۷۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :اساس فیزیولوژی بالینی(وجین)
شماره راهنما :‭QP ۵/۳۴‬‭گ۴‮الف‬۵/ ۱۳۷۱‬
پدیدآور :Green, John Herbert
تاریخ نشر :۱۳۷۱
ناشر :جعفری
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
2.
کتاب
عنوان :فیزیولوژی بدن انسان(وجین)
شماره راهنما :‭QP ۵/۳۴‬‭گ۲ف۹/‬
پدیدآور :Gayton, Arthur C.
تاریخ نشر :[۱۳۶۸]
ناشر :ذوقی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
3.
کتاب
عنوان :فیزیولوژی پزشکی
شماره راهنما :‭QP ۵/۳۴‬‭گ۲ف۹۲/ ۱۳۷۱‬
پدیدآور :Guyton, Arthur C.
تاریخ نشر :۱۳۷۱
ناشر :چهر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
4.
کتاب
عنوان :فیزیولوژی انسانی(وجین)
شماره راهنما :‭QP ۵/۳۴‬‭س۹ف۹ ۱۳۷۱‬
پدیدآور :سندگل ، حسین ، ۱۳۲۰ ۱۳۷۲
تاریخ نشر :۱۳۷۱
ناشر :موسسه انتشارات یزد
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
5.
کتاب
عنوان :بافت شناسی انسانی پایه ، یا، بافت شناسی پزشکی (وجین)
شماره راهنما :‭QM ۵۵۱‬‭ر۳ب۲/ ۱۳۷۰‬
پدیدآور :رجحان ، محمد صادق، ۱۳۱۰
تاریخ نشر :۱۳۷۰
ناشر :چهر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
6.
کتاب
عنوان :(وجین)بافت شناسی پایه
شماره راهنما :‭QM ۵۵۱‬‭ج۲ب۲/ ۱۳۶۹‬
پدیدآور :Junqueira, Luiz Carlos Uchoa
تاریخ نشر :۱۳۶۹
ناشر :نشر کتب دانشگاهی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
7.
کتاب
عنوان :(وجین)آناتومی
شماره راهنما :‭QM ۵۴۸‬‭‮الف‬۷آ۸۷/ ۱۳۷۰‬
پدیدآور :الهی ، بهرام ، ۱۳۱۰
تاریخ نشر :۱۳۷۰
ناشر :نشر جیحون
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
8.
کتاب
عنوان :آناتومی بالینی
شماره راهنما :‭QM ۲۳/۲‬‭‮الف‬۵آ۸/ ۱۳۷۴‬
پدیدآور :Snell, Richard S.
تاریخ نشر :۱۳۷۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان وشهرکرد،معاونت پژوهشی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
9.
کتاب
عنوان :(وجین)آناتومی موضعی تنه
شماره راهنما :‭QM ۵۴۰‬‭ج۹آ۸/ ۱۳۷۱‬
پدیدآور :Joseph, Jack
تاریخ نشر :۱۳۷۱
ناشر :فردا به
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
10.
کتاب
عنوان :آناتومی سر و گردن
شماره راهنما :‭QM ۵۳۵‬‭ط۲آ۸/ ۱۳۷۱‬
پدیدآور :طباطبایی ، محمود، ۱۲۹۶
تاریخ نشر :۱۳۷۱
ناشر :نشر مشهد
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
11.
کتاب
عنوان :(وجین)آناتومی اندام
شماره راهنما :‭QM ۵۴۸‬‭چ۲آ۸/ ۱۳۷۰‬
پدیدآور :Chaurasia, B. D
تاریخ نشر :۱۳۷۰
ناشر :امیرکبیر، ندا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
12.
کتاب
عنوان :آناتومی تنه
شماره راهنما :‭QM ۵۴۰‬‭‮الف‬۷آ۸/‬
پدیدآور :الهی ، بهرام ، ۱۳۱۰
تاریخ نشر :۱۳۷۰
ناشر :جیحون
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
13.
کتاب
عنوان :نوروآناتومی
شماره راهنما :‭QM ۴۵۱‬‭ت۲ن۹/ ۱۳۷۰‬
پدیدآور :Wong, W. C.
تاریخ نشر :۱۳۷۰
ناشر :جعفری
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
14.
کتاب
عنوان :ضروریات آناتومی سر و گردن
شماره راهنما :‭QM ۵۳۵‬‭آ۳۶ض۴/ ۱۳۷۴‬
پدیدآور :منصوریان ، آرش آرین ، فرامرز
تاریخ نشر :۱۳۷۴
ناشر :موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
15.
کتاب
عنوان :مفاصل بدن
شماره راهنما :‭QM ۱۳۱‬‭گ۴م۷/ ۱۳۶۹‬
پدیدآور :Gray, Henry
تاریخ نشر :۱۳۶۹
ناشر :نشر اشراقیه
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
16.
کتاب
عنوان :استخوان شناسی بدن انسان
شماره راهنما :‭QM ۱۰۱‬‭‮الف‬۷‮ف‌لا‬۵/ ۱۳۷۰‬
پدیدآور :الهی ، بهرام ، ۱۳۱۰
تاریخ نشر :۱۳۷۰
ناشر :جیحون
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
17.
کتاب
عنوان :کالبدشناسی انسانی
شماره راهنما :‭QM ۲/۲۳‬‭م۵ک۲/ ۱۳۶۹‬
پدیدآور :مستقیمی ، جمال الدین
تاریخ نشر :۱۳۶۹
ناشر :جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
18.
کتاب
عنوان :آناتومی انسان
شماره راهنما :‭QM ۲/۲۳‬‭ع۴آ۸/ ۱۳۷۱‬
پدیدآور :عرفانیان احمدپور، محمود
تاریخ نشر :۱۳۷۱
ناشر :کتابستان مشهد
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
19.
کتاب
عنوان :روماتولوژی
شماره راهنما :‭RC ۹۲۷‬‭ج۹ر۹/ ۱۳۶۹‬
پدیدآور :عبداللهی فرد،داریوش ،مترجم بری ،هدلی ،۱۹۴۳Berry،Hedley جواد،علی ،۱۹۵۱
تاریخ نشر :۱۳۶۹
ناشر :رسالت
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
20.
کتاب
عنوان :مقدمه ای بر الکتروتراپی
شماره راهنما :‭RM ۸۸۹‬‭م۴م۷/ ۱۳۶۲‬
پدیدآور :م‍رادی‌، ع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :۱۳۶۲
ناشر :واژه
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده توانبخشی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو