نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
CD ( ۱۰۳۹ )
Surgery, Oral ( ۴۶۰ )
چاپی ( ۴۵۵ )
CD-ROM ( ۳۷۹ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
تبریز ( ۱۳۰۰ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
بیشتر...
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پایان نامه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۰۸۸۵ رکورد از ۱۰۲۸۷۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پایان نامه فارسی
عنوان :مقایسه درمان دارویی و توانبخشی در مبتلایان به بیماری بورسیت زانو Bursitis of The Knee
شماره راهنما :‭۱‬
پدیدآور :پاشانژاد،فرشته
تاریخ نشر :۱۳۷۷
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
2.
پایان نامه فارسی
عنوان :دررفتگی مادرزادی مفصل ران C.D.H
شماره راهنما :‭۲‬
پدیدآور :آژین ،علیرضا
تاریخ نشر :۷۷۱۳۷۶
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
3.
پایان نامه فارسی
عنوان :آموزشگاه پشت
شماره راهنما :‭۳‬
پدیدآور :رضاوندی ،کامبیز
تاریخ نشر :۷۷۱۳۷۶
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
4.
پایان نامه فارسی
عنوان :TISو ارزیابی روایی تستهای آن
شماره راهنما :‭۴‬
پدیدآور :علی محمدی ،شکیبا
تاریخ نشر :۱۳۷۷
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
5.
پایان نامه فارسی
عنوان :تمرینات مقاومتی پیشرونده PRE وبررسی نسبت بین ۱RM و۱۰RM
شماره راهنما :‭۵‬
پدیدآور :غزلگو،محمدرضا
تاریخ نشر :۱۳۷۷
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
6.
پایان نامه فارسی
عنوان :دیسکوپاتی های لومبار
شماره راهنما :‭۶‬
پدیدآور :پناهی شاهنشین ،ژیلا
تاریخ نشر :۱۳۷۷
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
7.
پایان نامه فارسی
عنوان :طراحی و ساخت دستگاه پودیاسکوپ برای معاینه پا
شماره راهنما :‭۷‬
پدیدآور :حق نظری ،سلیمان
تاریخ نشر :۷۷۱۳۷۶
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
8.
پایان نامه فارسی
عنوان :اثر تحریک الکتریکی عصب از روی پوست در کاهش دردهای زایمانی و روند زایمانPain relife in labor by transcutancous Electrical Nerve Stimulation
شماره راهنما :‭۸‬
پدیدآور :کمال ،سحر
تاریخ نشر :۷۷۱۳۷۶
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
9.
پایان نامه فارسی
عنوان :درمان ضایعات مچ دست
شماره راهنما :‭۹‬
پدیدآور :قادرپور،کمال
تاریخ نشر :۷۷۱۳۷۶
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
10.
پایان نامه فارسی
عنوان :ضایعات شبکه های لومبار ساکرال فیزیوتراپی
شماره راهنما :‭۱۰‬
پدیدآور :عتیق،مجتبی
تاریخ نشر :۷۷۱۳۷۶
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
11.
پایان نامه فارسی
عنوان :درمان استیو آرتریت مهره های گردن
شماره راهنما :‭۱۱‬
پدیدآور :گشتاسبی راد،کبری
تاریخ نشر :۱۳۷۷
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
12.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی بیماریهای مفصل تمپورومندیبولار و درمان آن
شماره راهنما :‭۱۲‬
پدیدآور :مهدوی ،هادی
تاریخ نشر :۱۳۷۷
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
13.
پایان نامه فارسی
عنوان :درمان فلج عصب فاسیال
شماره راهنما :‭۱۳‬
پدیدآور :حنیفی ،فاطمه
تاریخ نشر :۷۸۱۳۷۷
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
14.
پایان نامه فارسی
عنوان :آسیبهای لیگامانی در مچ پا و توانبخشی آنها در ورزشکاران
شماره راهنما :‭۱۴‬
پدیدآور :صالحی پوران ،علیرضا
تاریخ نشر :۱۳۷۷
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
15.
پایان نامه فارسی
عنوان :فیزیوتراپی در استیوارتریت
شماره راهنما :‭۱۵‬
پدیدآور :کرباسی ،ناصر
تاریخ نشر :۱۳۷۷
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
16.
پایان نامه فارسی
عنوان :توانبخشی در بیماریهای مزمن ریوی
شماره راهنما :‭۱۶‬
پدیدآور :خردسوز،مجید
تاریخ نشر :۷۸۱۳۷۷
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
17.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی پشت درد و درمانهای دستی ناحیه کمری قسمت اول
شماره راهنما :‭۱۷‬
پدیدآور :ندایی ،وهاب
تاریخ نشر :۱۳۷۸
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی تبریز،دانشکده توانبخشی
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
18.
پایان نامه فارسی
عنوان :پشت درد و درمانهای دستی ناحیه کمر قسمت دوم
شماره راهنما :‭۱۸‬
پدیدآور :امیرشاکری ،بهرام
تاریخ نشر :۷۸۱۳۷۷
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
19.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی و درمان توانبخشی ضایعات لیگمانی و منیسکی زانو
شماره راهنما :‭۱۹‬
پدیدآور :شجری ،سعید
تاریخ نشر :۱۳۷۸
ناشر :دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
20.
پایان نامه فارسی
عنوان :فیزیوتراپی در دررفتگی مکرر شانه
شماره راهنما :‭۲۰‬
پدیدآور :عابدی ،غلامرضا
تاریخ نشر :۱۳۷۸
ناشر :دانشکده فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی [پایان نامه]
مرکز :دانشکده توانبخشی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو