نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
CD ( ۱۱۵ )
CD-ROM ( ۳۱ )
Endodontics ( ۱۹ )
Prosthodontics ( ۱۳ )
Oral medicine ( ۱۳ )
Periodontics ( ۱۰ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
Shayanfar, Ali ( ۱۲ )
Omidi, Yadollah ( ۱۲ )
Barar, Jaleh ( ۱۲ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
تبریز ( ۹۴ )
Tabriz ( ۷ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
بیشتر...
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پايان نامه لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۶۶۴ رکورد از ۱۰۱۳۲۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Dissertation
عنوان :Comparison of microleakage of four different root end filling materials
شماره راهنما :‭481‬
پدیدآور :Fayyazpoor,Behzad
تاریخ نشر :2002
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
2.
Latin Dissertation
عنوان :Determination of the optimum resection site in root amputation surgery of maxillary 1st milar mesiobuccal root
شماره راهنما :‭484‬
پدیدآور :Jalalpoor,Mahmood Reza
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
3.
Latin Dissertation
عنوان :Hemophilia and its dental corsiderations
شماره راهنما :‭543‬
پدیدآور :Naseri,Reza
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
4.
Latin Dissertation
عنوان :Flaps and sutures in oral surgeries
شماره راهنما :‭553‬
پدیدآور :Moosavi,Seyyed Hadi
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
5.
Latin Dissertation
عنوان :Comporison of conventional fissure sealant with glass ionomer fissure sealant (RMGI)
شماره راهنما :‭559‬
پدیدآور :Sheikhan,Leila
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
6.
Latin Dissertation
عنوان :Evaluation of the relationship between tooth color and skin color
شماره راهنما :‭565‬
پدیدآور :Vakili,Mahtab
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
7.
Latin Dissertation
عنوان :Clinical manifestations and dental considerations of autoimmune disease
شماره راهنما :‭564‬
پدیدآور :Naimi Tabii,Mohammad Reza
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
8.
Latin Dissertation
عنوان :Single and multiple visit endodontics treatments
شماره راهنما :‭566‬
پدیدآور :Vafi Tabrizi,Leila
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
9.
Latin Dissertation
عنوان :Esthetics in operative dentistry
شماره راهنما :‭568‬
پدیدآور :Etesamnia,Paria
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
10.
Latin Dissertation
عنوان :Burning mouth syndrome
شماره راهنما :‭569‬
پدیدآور :Vahedinia,Safieh
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
11.
Latin Dissertation
عنوان :Temporomaadibular joint disorders(TMDS)
شماره راهنما :‭570‬
پدیدآور :Abbasalipoor,Mahmood
تاریخ نشر :2000
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
12.
Latin Dissertation
عنوان :Pulp therapy of premature permanent teeth (apexogenesis and apexification)
شماره راهنما :‭572‬
پدیدآور :Zare,Nader
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
13.
Latin Dissertation
عنوان :Tooth discoloration
شماره راهنما :‭573‬
پدیدآور :Parvanevar,Mehdi
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
14.
Latin Dissertation
عنوان :Importance of paraclinic in dentistry
شماره راهنما :‭574‬
پدیدآور :Fathi kalajahi,Mohammad Reza
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
15.
Latin Dissertation
عنوان :leukoplakia
شماره راهنما :‭576‬
پدیدآور :Mokhtari Zenooz,Hadi
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
16.
Latin Dissertation
عنوان :Evaluation of occlusal patterns of tabriz dental school students
شماره راهنما :‭577‬
پدیدآور :Najedi,shahoo
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
17.
Latin Dissertation
عنوان :Application of hydroxyapatite for alveolar ridge reconstruction
شماره راهنما :‭579‬
پدیدآور :Ashkhasi,Leila
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
18.
Latin Dissertation
عنوان :Use of periosteal grafts in periodontal treatments
شماره راهنما :‭582‬
پدیدآور :Movassegi,Zaniar
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
19.
Latin Dissertation
عنوان :prevalance of fioor of the mouth tumors referred to Tabriz Imam khomeini hospital between 19962000
شماره راهنما :‭583‬
پدیدآور :Almasi Aghdam,Sanam
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
20.
Latin Dissertation
عنوان :Uses of Tissue Expander in head and neck reconstruction surgeries
شماره راهنما :‭588‬
پدیدآور :Firoozi,Khaled
تاریخ نشر :2001
ناشر :Tabriz university of medical sciences,faculty of dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Thesis]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده دندانپزشکی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو